Testing DaVinci Nedir

DaVinci değerlendirme sistemi, öğrencilerin temel ve üst düzey düşünme becerilerini, matematik, fen bilimleri, okuma becerileri ve sosyal bilimler alanlarında bir arada ölçmektedir.

DaVinci bilimsel literatürün en güncel çalışmaları temelinde beceri odaklı ölçme stratejilerinin uluslararası standartlarda bir uygulamasıdır. İkisi TÜBİTAK tarafından desteklenen toplamda altı Bilimsel Araştırma Projesi bulgularını temel alan DaVinci değerlendirme sistemi, öğrencilerin düşünme becerileri hakkında öğrenci ve öğretmenlere hedefe yönelik en doğru geri bildirimleri vermektedir.

DaVinci Ne Ölçer

DaVinci değerlendirme sistemi, öğrencilerin hangi soruları yapabildiğinin yanı sıra hangi becerilere sahip olduğu için bu soruları çözebildiğini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Genelleme yapabilme, farklı bilgiler arasında ilişkiler kurabilme, geçerli ve doğru bilgi kaynaklarını tespit edebilme ve olayları neden-sonuç bağlantılarıyla irdeleyebilme bu becerilere örnek olarak verilebilir.

Amaç, hem bu ve bunun gibi becerileri ölçmek hem de öğrencilerin genel akademik düzeyleri hakkında en detaylı ölçümleri almaktır. DaVinci'de ölçülen bilişsel beceriler analitik çözümleme, eleştirel düşünce ve transfer becerisidir.

Bilişsel Beceriler

Analitik Çözümleme

 1. Koşullu durumları kavrayabilme ve doğru sonuçlara ulaşabilme
 2. Yeni girdilere göre koşulları organize etme ve çözümleme
 3. Olayları ve olguları etki-tepki, neden-sonuç bağlantıları ile irdeleyebilme
 4. Bir bağlam içerisindeki ilişkileri, eğilimleri, örüntüleri, benzerlik-farklılık bağlantılarını anlayabilme
 5. Bir problem çözerken uygulanan çözümün aşamalarının farkında olma ve uygulayabilme

Transfer Becerisi

 1. Bir olguyu bir başka olgu içerisine aktarabilme
 2. Genellemeler yapabilme
 3. Farklı bağlamlar arasındaki ilişkileri - bağlantıları kurabilme
 4. Metaforları veya analojileri anlayabilme ve kurabilme
 5. Sahip olunan bilgi veya becerileri akla gelen ilk kullanımlarının dışında (bağlamlar arası/esnek biçimde) kullanabilme

Eleştirel Düşünme

 1. Mantıksal bağlantılar ve kanıtlarla desteklenen kararlar verebilme
 2. Geçerli ve doğru bilgi kaynaklarını tespit edebilme
 3. Bilgiyi sorgulama ve test etme süreçlerini yönetme
 4. Alternatif durumlar ve sonuçlara göre yaratıcı çözümler üretebilme
 5. Sunulan bir fikrin desteklediği ve destekleyemediği yaklaşımların farkında olma

DaVinci; matematik, fen bilimleri, okuma becerisi ve sosyal bilimler alanlarını bir arada ölçerek ve öğrenci profilini bir bütün hâlinde ele alarak öğrencinin, öğrenme alanları arasındaki ilişkileri kurabilme becerilerini, her alandaki güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilmektedir. Aynı zamanda her bir alan için kendine özgü bilişsel becerilerini de detaylı olarak ölçmektedir.

 • Sayı İşlem Becerisi
 • Görsel Uzamsal Düşünme
 • Bilgi-Veri Okuryazarlığı
 • Bilgiyi Kullanma
 • Deneysel Sorgulama
 • Sistemsel Düşünme
 • Kronolojik Okuryazarlık
 • Mekânsal Okuryazarlık
 • Kültürel - Politik Okuryazarlık
 • Görsel Okuryazarlık
 • Semantik - Anlamsal Okuryazarlık
 • Estetik Okuryazarlık

DaVinci sistemi sadece öğrencilerin yapabildiklerini ve sahip olduğu becerileri değil, aynı zamanda eksikliklerini ve yanlış öğrenmelerini de belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Bu benzersiz yapısı sayesinde öğrenciler için hazırlanan profil dosyaları öğrenci gelişimini arttırmaya yönelik bir öğrenim materyaline dönüşmektedir.

DaVinci, öğrencilerin test performanslarını en çok etkileyen beceri olarak karşımıza çıkan akıcı okuma ve akıcı işlem düzeylerini de ölçmektedir. Aynı zamanda bu iki becerinin öğrencilerin cevaplarını ne düzeyde etkilediğini ortaya koymakta ve bu etkiyi kontrol altına alarak öğrenciye geri bildirim verebilmektedir.

10 yıl aşkın süredir akademik araştırmalar ve projelerle desteklen çerçeve programı sonucunda Testing DaVinci ortaya çıkmış ve beceri odaklı ölçme yaklaşımlarında uluslararası bir standart sağlamıştır.

DaVinci Nasıl Ölçer

Üst Düzey Düşünme (ÜDD) ve alan becerileri olarak ifade edilen matematik, fen, okuma becerileri ve sosyal bilimler ile ilişkili olmakla birlikte aynı zamanda birbirini kapsayan ve etkileyen bir yapıdadır. Yapılacak çalışma, öğrencilerin dört alan becerisini ve ÜDD profillerini yenilikçi bir yaklaşımla belirleyecek niteliktedir. Testing DaVinci’nin amacı, öğrencinin ÜDD düzeyini etkileyen faktörlerin en güvenilir şekilde belirlenmesi ve bu doğrultuda öğrenci ve öğretmenlere en doğru geri bildirimlerin verilmesidir.

Testing DaVinci uygulaması, eğitimde ölçme yaklaşımlarının bütün materyallerini etkin şekilde kullanmaktadır. Her çeşit madde formatı için uygun bir ortam sağlamaktadır. Açık uçlu, eşleştirmeli, kısa cevaplı, doğru yanlış gibi her soru formatına adapte edilebilmektedir. Testing DaVinci uygulaması, kâğıt-kalem testlerinde kullanılması mümkün olmayan video, ses kaydı, animasyon vb. gibi bütün multimedya ortamlarını test uygulaması içinde kullanabilmektedir.

DaVinci analiz modeli, ölçülmek istenen becerileri çok boyutlu bir yapıda ölçmek için geliştirilecek özel bir istatistiksel yaklaşıma sahiptir. Bu model, dört farklı istatistiksel yaklaşımı bir arada kullanarak ölçme değerlendirme açısından oldukça yeni bir uygulamayı gerçekleştirmeyi amaçlar.

Neden DaVinci

Kapsamlı, anlaşılır, hızlı ve yüksek objektiflikte bir değerlendirme sistemi.
Test stresini engelleyerek öğrenci motivasyonunu yükseltmeye yardımcı olan sınav tasarımı.
Detaylı, aktif ve öğrenci gelişimini destekleyici bir geri bildirim sistemi.
Açık, mantıklı ve tutarlı pedagojik yaklaşım.
Test yapısını öğrenme ve algı süreçleri hakkındaki bilimsel bulgulara dayanması.
Özgün, bütünsel ve ilgi çekici soru ve görevler.
Geniş öğrenci sayısına uygulanabilirlik.
Geçerli ve güvenilir bir ölçme sistemi.
Değerlendirme ve kalite geliştirme yöntemleriyle sürekli iyileştirmeye tabi olması.
Gizlilik ve Çerez Politikası

Testing DaVinci A.Ş. olarak internet sitemizi geliştirmek, etkili, güvenli ve sizin için daha kullanışlı olmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak, çerez kullanımına izin vermektesiniz.Detaylı Bilgi.

Tamam